dipl. inž Ðorđe Cvetković stručnjak za GIS tehnologije

U četvrtak 26. 01. 2006. godine, na Šumarskom fakultetu u Beogradu je održana prezentacija rezultata ostvarenih na realizaciji projekta „PROGRAM ŠUMARSKOG SEKTORA-FAZA 2“. Projekat je podržan od strane Vlade Kreljevine Norveške, a sprovodi se u saradnji Šumarskog fakulteta u Beogradu i Norveške Šumarske Grupe. U aktivnosti na realizaciji Projekta su uključeni i sledeći učesnici: Uprava za šume, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ i Javno preduzeće „Vojvodinašume“. Nosilac aktivnosti u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ je Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, a odgovorni stručnjak za uvođenje u primenu GIS tehnologije je dipl. inž Ðorđe Cvetković.

Prezentovanje primene gis alata u ŠG Sremska Mitrovica

Na prezentaciji su predstavljeni rezultati ostvareni u okviru sledećih aktivnosti:1. Nacionalna inventura šuma u okviru koje je do sada pokriveno oko 50% površine šuma, a do kraja godine se očekuje završetak inventarizacije šuma na teritoriji čitave Republike Srbije.2. Razvoj geogravskog informacionog sistema, uključujući opremanje nekoliko odelenja sa opremom i  softverima: Šumarski fakultet, Biro za uređivanje šuma, Šumsko gazdinstvo Boljevac, Šumsko gazdinstvo „Stolovi“ Kraljevo i Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. Obukom za primenu GIS-a u šumarstvu su obuhvaćeni studenti Šumarskog fakulteta i stručnjaci Javnih preduzeća „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“.3. Izgradnja kapaciteta za korišćenje geografskih informacionih sistema u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.4. Planiranje gazdovanja šumama.Dostignuti nivo primene i predstojeće aktivnosti na obuci kadrova za primenu GIS-a u šumarstvu u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ predstavio je dipl. inž. Ðorđe Cvetković iz Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica.

Predstavnici Norveške šumarske grupe

dipl. inž. Aca Vasiljević iz Uprave za šume prima čestitke za dosad postignute rezultate u primeni gis-a u Srbiji, uz svesrdnu pomoć Kraljevine Norveške