U Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica izvršena je šestog juna prezentacija projekta opreme za primenu termoterapije u procesu dorade i skladištenja semena hrasta lužnjaka. Primena termoterapije predstavlja jedan od osnovnih preduslova za eliminisanje patogene gljive Ciboria sp. i dugoročno skladištenje u hladnjačama, čime se stvaraju uslovi za obnovu šuma hrasta lužnjaka i u godinama kada izostane urod semena. Zaštita semena od navedenog patogena predstavlja i neizbežni preduslov za promet semena hrasta lužnjaka. Učesnici prezentacije su imali priliku da vide savremenu hladnjaču za skladištenje žira, kapaciteta od 100 tona, kao i nadstrešnicu za prihvatanje sakupljenog semena iz registrovanih semenskih objekata.

Projekat sopstvenog originalnog tehničkog rešenja opreme je završen u aprilu mesecu tekuće godine, a u toku je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektovane opreme. Očekuje se izrada i stavljanje u pogon oreme za termoterapiju do ovogodišnje  početka sezone za sakupljanje, doradu i skladištenje žira.Pored prezentacije opreme za termoterapiju žira, stručnjaci Šumskog gazdinstva su predstavili i tehnologiju obnove hrasta lužnjaka koja je razvijena u ovom delu Javnog preduzeća „Vojvodinašume“. Tokom prezentacije su prikazane sve faze obnove, od faze pripreme sastojine za obnovu, fazu obnove primenog prirodnog nasemenjavanja i dopunske mere setve žira, nege i zaštite podmlatka do faze početka nege mladika vrlo uspešno obnovljenih hrastovih sastojina. Tom prilikom je prikazana mehanizacija i oprema koja se koristi u poslovima obnove hrastovih šuma, uključujući i sejačicu sopstvene konstrukcije i izrade za setvu žira u satojinama koje se obnavljaju.

Sastojina u početnoj fazi obnove

Na prezentaciji je bilo preko 40 učesnika iz svih delova Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za šume, Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine, Šumarskog fakulteta iz Beograda, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, Instituta za šumarstvo iz Beograda i drugih.

Obnovljena šuma hrasta sa podmlatkom u osmoj godini starosti

Hladnjača za skladištenje žira

Žir u hladnjači