U okviru projekta „Definisanje uzgojnih potreba u veštački podignutim sastojinama hrasta lužnjaka u cilju maksimalne proizvodnje kvalitetnih sortimenata na području Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica i Sombor“, Dr Martin Bobinac, docent Šumarskog fakulteta u Beogradu, održao je prezentaciju rezultata istraživanja u Šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica“; ŠU  „Morović“ u Moroviću,

Prezentaciji su prisustvovali šumarski stručnjaci iz direkcije i delova preduzeća JP „Vojvodinašume“.

Program rada je obuhvatao i upoznavanje učesnika sa efektima intenzivne nege hrasta lužnjaka na terenu, na trajnim oglednim površinama u mladim i srednjedobnim sastojinama na području:

-GJ „Varadin-Županja“, odeljenje 39 i 51,

-GJ „Smogva-Grabova Greda, odeljenje 8.