U CEPTOR centru na Andrevlju održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i obuka za korišćenje softvera za baze podataka.

Razvojni projekat pomognut od Republike Slovačke (Slovak Aid, Bratislava-Beograd fund): ’’Unapređenje znanja i infrastukture u zaštiti i obnavljanju šuma u Srbiji’’ – praktična primena rezultata

Partneri: Šumarski institut Beograd, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad i Nacionalni centar za šume Zvolen. Projekat je finansirala Vlada republike Slovačke. Projektom je upravljao Fond za civilno društvo, Bratislava. Projekat se sastoji iz dva dela:

Unapređenje zaštite šuma i unapređenje nacionalnog sistema u oblasti šumskog reproduktivnog materijala.

Cilj Projekta za unapređenje zaštite šuma: Razvoj baze podataka, nabavka i instalacija hardvera i softvera za prikupljanje podataka o nastalim štetama i primenjenoj zaštiti šuma, razvoj standarda u radnih uputstava za službu zaštite šuma, obuka stručnjaka u Srbiji i Slovačkoj ,vršenje popisa šteta i mera zaštite u šumama i pravljenje glavnog godišnjeg izveštaja

Cilj Projekta za unapređenje nacionalnog sistema u oblasti šumskog reproduktivnog materijala:

Razvoj informacionog sistema za šumski reproduktivni materijal (FRM)Nabavka i instalacija hardvera i softvera sa bazom podataka za evidenciju rasadničkih objekata i sadnog materijala, razvoj standarda iz oblasti ŠRM i pravljenje nacionalnog registra sadnog materijala, obuka stručnjaka u Srbiji i Slovačkoj, dobijanje odobrenja za proces prouzvodnje i kontrole ŠRM u skladu sa pravilima OECD i EU

Na konferenciji je urađena prezentacija principa rada softvera za prikupljanje i analizu podataka posebno za oblast ŠRM i za oblast Zaštite šuma. Baza podataka za ŠRM će biti instalirana u Institutima za šumarstvo u Beogradu i Novom Sadu i Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Javna preduzeća „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“ će putem elektronskih obrazaca dostavljati adekvatne podatke o rasadničkim objektima i sadnom materijalu. Baza podataka za evidenciju šteta i primenjenih mera zaštite u šumama biće instalirana u svim Šumskim upravama JP „Vojvodinašume“ i Šumskim gazdinstvima JP „Srbijašume“. U direkcijama oba preduzeća biće instalirane centralne baze podataka u koje će se prenositi podaci iz ŠU/ŠG. Iz Javnih preduzeća će se podaci periodično slati Institutima koji će praviti periodične/godišnje izveštaje nadležnom ministarstvu.