Na bazi ugovora o naučno-tehničkoj saradnji između Katedre iskorišćavanja šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu i JP ‘Vojvodinašume’ izrađena je studija pod nazivom ‘Troškovi seče i izrade i prve faze transporta u JP Vojvodinašume’.

prof.dr. Bogić prezentuje studiju

Dana 24.02.2006. u prostorijama JP ‘Vojvodinašume’ održana je prezentacija studije koju je izveo prof.dr.Vojislav Bajić. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Sektora za korišćenje šuma iz svih delova preduzeća a kao gost Izvršni direktor za korišćenje šuma i mehanizaciju JP ‘Srbijašume’ Dejan Mitrović.

Prisutni sa pažnjom slušaju rezultate studije

Studija treba da u fazama rada  seče i izrade i prve faze transporta obuhvati troškove proizvodnje za sva gazdinstva u okviru JP «Vojvodinašume», a naročito:- dnevne troškove seče i izrade za radove u sopstvenoj režiji;- jedinične troškove seče i izrade za glavne vrste drveća – zasebno za tehničko oblo drvo, zasebno za prostorno drvo;- uporednu analizu troškova seče i izrade u sopstvenoj režiji i angažovanjem privatnog sektora;- dnevne troškove za glavne mehanizme koji se koriste u prvoj fazi transporta;- jedinične troškove privlačenja prorednog materijala i drvnog materijala iz redovnih seča za glavne vrste drveća;- uporednu analizu troškova prve faze transporta u sopstvenoj režiji i angažovanjem privatnog sektora.