Utovar trupaca u prikolicu ekipaže pomoću dizalice marke „Kesla“.

Dana 16.11.2012. godine delegacija koju je predvodila direktorka JP Marta Takač  prisustvovala je prezentaciji šumskih mašina. Prezentacija se održala u Republici Mađarskoj u mestu Marcali. Organizator ove prezentacije je bila firma „Agrocesla“ i na pomenutoj prezentaciji viđeni su traktori finskog proizvođača „Valtra“ u više radnih operacija.

Traktor „Valtra“ kao pogon ekipaže sa čeonim utovarivačem.

 Traktor „Valtra“ – operacija utovara trupaca u prikolicu sa upravljanjem dizalicom iz kabine traktora.

Mulčer „Seppi“ i traktor „Valtra“

 Kabina traktora sa rotacionom stolicom i duplim komandama.