07.02.2007.godine,u Velikoj Sali direkcije JP“Vojvodinašume“,direktorka Marta Takač upriličila je prijem učenika OŠ “Petefi Šandor“ čiji su se radovi našli na stranicama kalendara preduzeća  za 2007godinu.Ovom prilikom  istaknuta je dobra saradnja preduzeća i škole tokom sajamske manifestacije Lorist 2006 kada je nastalo više od 250 dečiji radova.

JP“Vojvodinašume“je objavilo kalendar za 2007godinu na kome se nalazi  dvanaest izabranih dečijih radova koji predstavljaju najlepši vid prezentacije  preduzeća,jer su inspirisani motivima šume i prirode,okruženju gde se odvija sva privredna aktivnost  preduzeća.