Naučno-stručno savetovanje na temu „Uloga i značaj šumskog semena u obnovi šuma“

Na poziv Hrvatskog šumarskog instituta-Jastrebarsko 21 i 22.10.2009.godine, predstavnici našeg Preduzeća, na čelu sa direktorom gospođom Takač Martom prisustvovali su  naučno-stručnom savetovanju na temu „Uloga i značaj šumskog semena u obnovi šuma“. Povod za organizovanje ovog skupa je obeležavanje 50 godina organizovanog šumskog semenarstva u Hrvatskoj. Prisutni su imali priliku da se kroz brojne prezentacije upoznaju sa dosadašnjim dostignućima, pregledom pristupa, tehnikama, metodama i zakonodavstvom vezanim za šumsko semenarstvo i šumske ekosisteme.

Poseta preduzeću „Javor“ doo, Pivka, Slovenija

Direktor JP ,,Vojvodinašume’’, Marta Takač, Pomoćnik direktora za ekonomske poslove i marketing, mr Jeca Ilić i Direktor Šumskog gazdinstva ,,Sremska Mitrovica’’, Pera Dobrojević boravili su krajem oktobra u radnoj poseti preduzeću d.o.o. ,,Javor’’ Pivka, u Sloveniji.  Tokom posete predstavnici ,,Vojvodinašuma’’ su obavili poslovne razgovore sa predstavnicima Uprave preduzeća ,,Javor’’, Predsednikom Uprave, g-din Bojan Remec, članom Uprave, g-din Saša Remec, kao i sa najvišim predstavnicima Sektora za nabavku ovog preduzeća, g-din Alojz Česnik i g-din Zoran Milič.

Nakon obavljenog razgovora zaključen je značajan ugovor o poslovnoj saradnji izmedju ova dva preduzeća, na osnovu kojeg će preduzeću ,,Javor’’ u toku sledeće poslovne godine biti isporučene značajne količine najkvalitetnijih drvnih sortimenata iz proizvodnog asortimana ,,Vojvodinašuma’’.

Poslovni partner iz Slovenije je posebno ukazao na zadovoljstvo u pogledu dosadašnje saradnje, a kao glavne parametre za opredeljenje u pogledu dalje saradnje istaknuto je da su to brojne prednosti ponude ,,Vojvodinašuma’’ na regionalnom tržištu drvnih sortimenata. Kao najznačajnije istaknuto je da se radi o visokom i pouzdanom kvalitetu drvnih sortimenata, visokom nivou kvaliteta prodajnih i postprodajnih usluga, kao i nezaobilazno u borbi na izuzetno zahtevnom evropskom tržištu furnira i nameštaja, posedovanje FSC sertifikata.

U narednom periodu se očekuje dalje proširenje saradnje izmedju dva preduzeća, kako u pogledu povećanja obima saradnje, tako i u pogledu širenja asortimana.