08.02.2006. godine u objektu ,,Obedska bara,, održano je proglašenje najboljih proizvodnih radnika u ŠG ”Sremska Mitrovica” za proteklu poslovnu 2005. godinu.Pored zaposlenih radnika iz ŠG ”Sremska Mitrovica” na manifestaciji su bili prisutni i mnogobrojni gosti, pre svega generalni direktor Marta Takač sa najbližim saradnicima, predstavnici opština Pećinci, Ruma i Šid, predstavnici medija, poslovni partneri.

Poslovodstvo preduzeća i predstavnici opština Ruma, Pećinci i Šid

Poslvodstvo preduzeća sa najboljim radnicima gazdinstva