U periodu od 30. 05. do 31. 05. 2008. godine u Parku prirode “Lonjsko polje”, Krapje, Hrvatska, održan je skup povodom Programa obeležavanja Dana reke Save 2008 u realizaciji Međunarodne komisije za sliv reke Save (Savska komisija) sa sedištem u Zagrebu, Hrvatska. Program rada je predviđao Eko-kamp za mlade (istraživačke i kreativne radionice), gde su se u okviru prvog radnog dana, nakon predstavljanja učesnika srednjih škola iz okruženja, predstavila sva Ramsarka područja u slivu reke Save.

Predavači su bili:

  • Cerkniško jezero – Kristina Kebe,
  • Lonjsko polje – Valerija Hima,
  •  Bardaču – Iskra Mihić i
  • Obedsku baru – Miljan Velojić.

Učešće na ovom skupu uzeli su predstavnici srednjih škola iz svih zemalja u okviru sliva reke Save (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija), Sekretarijata Savske komisije, IUCN Programske kancelarije za Jugoistočnu Evropu, Ramsarskih područja, Hrvatske javne službe za vodoprivredu “Hrvatske vode” i drugi.