U okviru projekta „Doprinos za poboljšanje menadžmenta prirodnih zaštićenih površina pogranične zone mikroregije Dunav-Nera-Karaš“ koji finansira Evropska Unija u okviru programa Phare za Rumuniju, odnosno prvog javnog poziva za prijavu predloga projekata za Program prekogranične saradnje Rumunija   Srbija 2004-2006. godine, održan je sastanak 09. 03. 2007. godine u Moldova Noua (Rumunija) na kome su prisustvovali i naši predstavnici dr Zoran Tomović, mr Miljan Velojić i Marius Olđa.

Sastanak je iniciran od strane direktora projekta dr Cornel Popovici Sturza, predsednika nevladine organizacije GEC Nera Oravita (Ekološka grupa za saradnju NERA, Oravica) sa ciljem izrade zajedničkog menadžment plana pomenute mikroregije i ekoturističkog programa „Sedam dana u čudesnom svetu Dunavske klisure“. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za socio-ekonomski razvoj županije Karaš-Severin, lokalnog odbora Moldava Noua, Prirodnog parka Portile de Fier, Nacionalnog parka Keile Nerei Beusnita i Ekološkog društva „Eko breg“ iz Vršca.

Sastanak je iskorišćen i za potpisivanje sporazuma o saradnji između GEC Nera i JP „Vojvodinašume“ na zajedničkoj realizaciji pomenutog projekta. Sporazum je važan i u svetlu buduće saradnje u okviru drugog javnog poziva za prijavu predloga projekata za Program prekogranične saradnje Rumunija   Srbija 2004-2006. godine, program CARDS za Srbiju, vezanu za projekat “Osnivanje edukativnog centra u SRP Deliblatska peščara”, kojim je konkurisalo naše preduzeće, a na kome će GEC Nera biti glavni prekogranični partner.