U uzgajalištu divljači “Ristovača“ iz Bača, kojim gazduje Lovoturs, ogranak JP “Vojvodinašume“ nalazi se najveća fazanerija u Srbiji i regionu, i jedna od većih u Evropi, sa instalisanim proizvodnim kapacitetom od 220.000 jednodnevnih fazana. Fazanerija se prostire na ukupnoj površini od 34 ha, od čega 29 ha čine volijere za uzgoj i podivljavanje fazana. U fazaneriji je tehnološki zaokružen proces proizvodnje, od volijere sa boksovima za uzgoj i smeštaj sopstvenog matičnog jata, inkubatorske i baterijske stanice, kućice za topli odgoj sa žičanim ispustima i volijere za podivljavanje.

Fazani 1a

U proteklih 10 godina proizvodnja fazana na godišnjem nivou se kretala od 120.000 do 160.000 jednodnevnih fazana od kojih se kupcima (korisnicima lovišta) isporuči od 90 do 110 hiljada jedinki različitih starosnih kategorija (od 6 nedelja do fazana iz matičnog jata).

Fazani 2a

Fazanski pilići uzrasta 5-6, 7-8 i 9-10 nedelja su starosne kategorije fazana koje Lovačka udruženja najviše kupuju da bi ih u svojim prihvatilištima dohranili, uzgojili i naselili u svoja lovišta i njihov period isporuke je od polovine juna do kraja avgusta. Fazane uzrasta od 3 i 4 meseca najčešće kupuju Lovačka udruženja koja nemaju adekvatna prihvatilišta, odnosno stanišni uslovi u lovištu su nepovoljni, a njihova isporuka traje od polovine avgusta do polovine oktobra. U periodu od polovine oktobra do kraja januara traje isporuka fazana za lov, Lovačkim udruženjima koja imaju izrazito nepovoljno stanište za fazana, kao i udruženja koja imaju sopstvene uređene poligone za intenzivan izlov fazana u komercijalne svrhe, a koja ih ispuštaju u lovište neposredno pred sam lov.

Fazani 3a

Fazani za reprodukciju se isporučuju od polovine februara do polovine marta Lovačkim udruženjima radi popunjavanja sopstvenog matičnog fonda po završetku lovne sezone i zimskih gubitaka kod matičnog fonda fazana u sopstvenom lovištu. Ova kategorija fazana je jedna od najznačajnijih kategorija i njihovo unošenje u lovište čini neophodnu gazdinsku meru u cilju uspešne reprodukcije fazana iz prirodnog staništa. U periodu od zadnje nedelje maja do polovine juna vrši se isporuka fazana iz matičnog jata. Lovačka udruženja taj uzrast kupuju po završetku proizvodnje i raspuštanja matičnog jata u fazaneriji “Ristovača“, da bi dopunili reprodukciju fazana u sopstvenom lovištu.

Fazani 4a

Lovoturs fazansku divljač svojim kupcima u najvećem broju slučajeva isporučuje sopstvenim specijalizovanim prikolicama za prevoz pernate divljači. Fazani se transportuju i isporučuju u specijalnim plastičnim (povratnim) i drvenim gajbama.

Fazani 5a

U 2016. godini u komercijalnoj službi ovog ogranka preduzeća je do sada sklopljeno više od 50 ugovora o kupovini fazanaske divljači sa korisnicima lovišta, koji će biti naseljeni u više od 100 lovačkih društava i sekcija u AP Vojvodini i Srbiji. Fazani su odličnog kvaliteta, vitalni i dobre operjalosti, i samo biloški najbolje jedinke će biti isporučene i naseljene u lovišta širom Srbije. Takođe je iz ovogodišnje proizvodnje ostavljen kontigent od 4000 fazana za lov koji će biti ispušteni i lovljeni na posebno uređenim poligonima za lov fazana u lovištima kojima gazduje JP Vojvodinašume, u Ristovači, Kaćkoj šumi i Subotičkoj šumi.

Fazani 6a