U periodu od 27. 02. do 29. 02. 2012. godine u Beču (Austrija) u organizaciji NP Donau-Auen, održano je završno okupljanje u formi finalne konferencije (Evening Event) i poslednji Upravni odbor  (Steering Committee Meeting) projekta DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas – Dunavska mreža zaštićenih područja, u okviru Programa međunarodne saradnje Jugoistočne  Evrope koji je sufinansiran od strane Evropske Unije. Učešće na ovim skupovima su, pored mnogobrojnih gostiju, imali predstavnici svih partnera i učesnika na ovom projektu iz regiona Jugoistočne Evrope (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunija), a predstavnici našeg Preduzeća bili su dr Zoran Tomović, mr Miljan Velojić, Ognjen Ivošev i Radmila Šakić.

Finalna konferencija je održana 27. 02. 2012. godine u Muzeju istorije prirode u Beču, gde je oko 120 učesnika obeležilo završetak međunarodnog projekta DANUBEPARKS dajući u isto vreme perspektive za budućnost. Pozdravne reči uputili su Victoria Hasler, ministar za životnu sredinu Austrije, Alexander Faltejsek, predstavnik grada Beča i Wolfgang Stalzer, predsednik ICPDR-a  (International Commission for the Protection of the Danube River) i podvukli važnost uloge međunarodne saradnje za uspešnu i efikasnu zaštitu evropskih ekosistema. Prezentaciju o rezultatima samog projekta izneo je lider projekta Georg Frank (DANUBEPARKS project manager), a direktor NP Donau-Auen Carl Manzano (DANUBEPARKS spokesman, director of Donau-Auen National Park) ukazao  je na formiranje mreže, počev od zaštite pojedinih ugroženih vrsta (flagship species) do razvoja ekoturizma, od demonstriranih pilot projekata do međunarodnih strategija usvojenih na političkom nivou.

U isto  vreme, dati su izgledi za novi projekat DANUBEPARKS STEP 2.0 sa kojim je konkurisano na četvrtom pozivu ETC-SEE programa. Nakon ovih prezentacija vođene su debate, dve panel diskusije o  1) zaštiti biodiverziteta i 2) zaštiti i razvoju, predstavnika domaćina i članova Dunavske mreže zaštićenih područja sa predstavnicima eksternih interesnih grupa – Phil Weller (ICPDR), Florian Ballnus  (EUSDR), Alessandra Pala (JTS ETC-SEE), Andreas Beckmann (WWF DCP), Christian Baumgartner (DCC) – i prisutnim auditorijumom.

Poslednji Upravni odbor projekta DANUBEPARKS održan je 28. 02. 2012. godine u Wiener Schuetzenhaus-u, gde su prezentovani postignuti rezultati iz poslednjeg projektnog perioda, prezentovani  rezultati i vođena diskusija o članstvu u DCC-u (Danube Competence Center), perspektivama poplavnih šuma, uputstvu za upravljanje dabrovima, proširenom monitoringu i konceptu monitoringa za  NATURA 2000 područja u slivu Dunava. Na kraju, dati su osvrt na saradnju u proteklom periodu i perspektive zajedničke budućnosti – koraci ka nastupajućem (follow-up) projektu.