JP ,,Vojvodinašume“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2007-2013 učestvuje u projektu – Flood protection infrastructure restoration and development of cross-border system for protecting people and natural assets from floods (ForestFlow) –  koji će biti realizovan tokom 2017. i 2018. godine.

Otvarajuća konferencija projekta biće održana u Novom Sadu u Hotelu „Novi Sad“, u periodu od 17. do 19. januara 2017. godine.

Konferencija je prilika za predstavljanje mogućih načina na koje će projekat doprineti oporavku nakon poplavnog talasa 2014. godine koji je zadesio Sremski okrug u Republici Srbiji i Vukovarsko – srijemsku županiju u Republici Hrvatskoj.picture5

U okviru projektom planiranih aktivnosti radiće se na obnovi objekata oštećenih u poplavama, obezbeđivanju i razvijanju efikasnijih sistema u funkciji sprečavanja poplava u pograničnoj oblasti šumskog basena Spačva – Bosut i pristupnih puteva u slučaju vanrednih situacija.

picture4

Takođe, značajan segment projekta je i obnavljanje populacije jelenske divljači koja je nastradala tokom poplava i izgradnja propratnog sadržaja (hranilišta, pojilišta) za ponovno uvođenje divljači u područje pogođeno poplavama.

picture3

Učesnici konferencije biće predstavnici partnerskih institucija iz Republike Srbije i Republike Hrvatske. Ispunjenje ciljeva projekta je predviđeno kroz saradnju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Hrvatskih šuma, Uprave šuma Podružnice Vinkovci, uz podršku drugih ušesnika – JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatskih voda, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.