U utorak, 30.05.2017., u Lovačkoj kući „Karakuša“ održan je sastanak projektnog tima projekta ForestFlow, kao i sastanak 4 radne grupe koje su zadužene za pojedine aktivnosti u okviru radnih paketa. Sredstva iz projekta su usmerena za saniranje posledica nastalih nakon poplavnog talasa 2014. godine koji je zadesio Sremski okrug u Republici Srbiji i Vukovarsko-srijemsku županiju u Republici Hrvatskoj.

U okviru serije prezentacija, partneri u projektu su dali pregled do sada realizovanih aktivnosti u okviru projekta, kao i detaljan plan za narednih godinu dana trajanja projekta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija iz Republike Srbije i Republike Hrvatske (Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Hrvatske šume, UŠP Vinkovci, JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatske vode, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba).