Želja za modernizacijom preduzeća i nabavka novih mehanizovanih sredstava uslovila je potrebu snimanja i ustanovljavanja većeg broja normi i normativa. U saradnji sa Šumarskim fakultetom iz Beograda, tj. katedrom za korišćenje šuma pokrenut je projekat pod nazivom„Istraživanje efekata rada traktorske ekipaže i ustanovljavanje normi i normativa rada na poslovima iskorišćavanja šuma sa posebnim osvrtom na osposobljavanje kadra za poslove normiranja“ Šef ovog projekta je docent drMilorad Danilović, dok je rukovodilac projekta ispred JP“Vojvodinašume“ pomoćnik direktora za korišćenje šuma i mehanizaciju Milenko Ilić. Ovaj sveobuhvatan projekat oročen na dve godine predstavlja inicijalnu fazu u formiranju referada za utvrđivanje normi i normativa u delovima preduzeća. Da bi se ovaj projekat ostvario pre svega neophodna je obuka kadrova koji će praktično te poslove raditi u delovima preduzeća.

Iz tih razloga je u periodu od 12-13.06.2008.godine u Školsko-edukativnom centru “Čardak“ u Deliblatskoj peščari održana kraća obuka za dvadeset pet učesnika ovog projekta, a već 25.06.2008. godine u Direkciji preduzeća je održan  sastanak sa koordinatorima projekta.