Dana 15. marta 2012. godine u Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica”, ŠU “Kupinovo” na terenu gazdinske jedinice “Kupinski kut” održana je obuka za prikupljanje terenskih podataka za potrebe  realizacije Projekta izrade novih zapreminskih tablica za klonske topole na području AP Vojvodine, pošto je utvrđeno da zapreminske tablice koje se trenutno koriste u JP “Vojvodinašume” ne daju  podatke zadovoljavajuće tačnosti.

Projekat se finansira iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine, a nosilac projekta je Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Prikupljanje podataka na terenu izvršiće stručnjaci JP “Vojvodinašume”.  Program obuke je realizovan od strane profesora Šumarskog fakulteta dr Staniše Bankovića i dr Damjana Pantića. U obuci su učestvovala 2 do 3 diplomirana inženjera šumarstva iz  svakog šumskog gazdinstva.

Istaknuto je da je predloženi postupak prikupljanja podataka jedini metodološki ispravan postupak i da je kao takav opisan u domaćoj i stranoj literaturi, te da je proveren tokom izrade tablica za brojne  vrste drveća na području Srbije i Crne Gore, i da kao krajnji rezultat obezbeđuje pouzdane zapremiske tablice.