Simboličnim sadnjom šuma topola, istovremeno na lokacijama Pančeva i Novog Sada, Naftna industrija Srbije započela je realizacija projekta ozelenjavanja nazvanog NIS-ove šume, u koji će  ove godine biti uloženo oko dva miliona dinara.Kompanijski projekat NIS-ove šume, predviđa sadnju šuma u okolini rafinerijskih postrojenja, i usmeren je ka unapređenju zaštite  životne sredine, koja predstavlja prioritet poslovne politike Naftne industrije Srbije. Šume koje NIS poklanja građanima Pančeva i Novog Sada, samo su  korak  usmeren ka očuvanju prirode i zdravlja ljudi. Projekat ozelenjavanja NIS-ove šume,  Naftna industrija Srbije realizuje sa  Javnim preduzećem Vojvodinašume Petrovaradin, koje je obezbedilo lokaciju, tehničke uslove, projekat i sadnice.  Za pošumljavanje u Novom Sadu, obezbeđena je katastarska parcela Gazdinska jedinica Topolik, površine 7,26 ha, u neposrednoj blizini NIS Petrol Rafinerija nafte Novi Sad, dok će se u Pančevu pošumljavanje realizovati na dvema lokacijama, ukupne povšine oko 21 ha – na Adi Čekeljac i Gradskoj šumi. Na lokalitetu Pančeva biće zasađeno oko 8000 sadnica, dok će površina kraj Rafinerije nafte u Novom Sadu biti pošumljena sa približno 3.500 stabala.

Projekat NIS-ove šume podržale su Skupštine grada Novog Sada i Skupštine Pančeva, a  uz predstavnike Rafinerije Ivan Tomčanji direktor rafinerije Novi Sad, Radoslav Micić direktor proizvodno tehničkog sektora, Vladimir Gagić direktor rafinerije Pančevo, Dragoljub Miladinović RNP  i JP Vojvodinašume Marta Takač direktor Preduzeća, Zoran Novčić direktor Šumskog gazdinstva Novi Sad, Aleksandar Obradović direktor Šumskog gazdinstva „Banat“Pančevo i drugi, činu sadnje prisustvovali su i gradonačelnica Pančeva Vesna Martinović i zamenik gradonacelnika Novog Sada mr Sasa Igic, Jelena Stankovic i Bojana Popović, republički inspektori ZŽS, dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine, vaterpolista Slobodan Soro, kajakasica Antonija Nadj, glumci iz filma Na lepom plavom Dunavu i serije Vratiće se rode i drugi.