U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu od 11. do 12. decembra 2012. godine u Somboru održan je prvi sastanak radne grupe za upravljanje staništima u organiziji JP „Vojvodinašume“ kao upravljača SRP Gornje podunavlje. Na sastanku se okupilo tridesetak stručnjaka iz oblasti zaštite prirode koji su raspravljali o smernicama za realizaciju dela projekta vezanog za konzervaciju crne topole (Populus nigra L.) i implementaciji akcionog plana za orla belorepana (Haliaeetus albicilla).

 

Prvi dan je bio posvećen aktivnostima za sprovođenje konzervacije crne topole. Prisutnim partnerima je tim eksperata JP „Vojvodinašume“ predstavio metod vegetativne proizvodnje repromaterijala i upoznao ih sa idealnim staništima za reintrodukciju proizvedenog sadnog materijala. Određene su metode i način kartiranja postojećih populacija i formiranja zajedničkog DANUBE-WIDE BLACK POPLAR katastra. Prisutni su dobili i detaljne informacije o načinu prikupljanja uzoraka za zajedničke genetičke i morfološke analize koje će nam dati podatke o varijabilnosti ove vrste duž Dunava. Iz svega ovog treba da se dobije uvid u stvarno stanje populacije crne topole, što će predstavljati osnovu za dalje planirane aktivnosti po pitanju zaštite ove vrste koja je gotovo nestala. Dan je završen obilaskom SRP Gornje Podunavlje gde su partneri imali priliku da se upoznaju sa lepotama ovog zaštićenog područja i da vide impresivne primerke crne topole, koja je na teritoriji kojom upravlja JP „Vojvodinašume“ još od 2008. godine zaštićena.

Drugog dana pažnja je bila posvećena implementaciji akcionog plana za orla belorepana, što predstavlja nastavak aktivnosti prvog dela ovog projekta. Okupljen stručni tim ornitologa Dunavskog regiona predstavio je metode zimskog prebrojavanja i sinhronizaciju zajedničkog zimskog prebrojavanja ove impresivne ptice. Osnovni cilj diskusije je bio razmena iskustava sa prethodnih zimskih prebrojavanja i dolaženje do zajedničke metodologije predstojećeg transnacionalnog prebrojavanja.

Ovo zimsko prebrojavanje koje je planirano za zimu 2014. godine će dati jasne podatke za područje duž celog Dunava, a uključivanje javnosti u ovu aktivnost podićiće svest o ugroženosti orla belorepana i njegovog staništa. Projektne aktivnosti predviđaju nastavak monitoringa ove vrste, prstenovanje, izgradnju hranilišta što je od izuzetne važnosti u zimskom periodu,  i da se na osnovu postojećeg stanja pronađe rešenje koje će obezbediti povećanje brojnosti orlova u svim podunavskom zemljama. Ovaj poslednji dan završen je obilaskom hranilišta orla belorepana koje se nalazi u okviru ovog zastićenog područja.

Partneri iz svih osam podunavskih zemalja pokazali su veliki entuzijazam za buduće sprovođenje aktivnosti na zaštiti ove dve impresivne vrste Dunavskog regiona, što je dobar pokazatelj uspešnog sprovođenja Projekta DANUBEPARKS STEP 2.0.