Zaposleni JP „Vojvodinašuma“, kao projektni partneri, u sklopu realizacije projekta LIFE RESTORE for MDD, učestvovali su na sastanku radne grupe i radionici, u organizaciji WWF Austrija, 05. marta, 2024. godine u Posjetiteljskom centru Dravska priča, u Noskovcima, R. Hrvatska.

            Projektni partneri iz svih 5 zemalja, okupili su se u cilju razrade komunikacijske strategije i novog univerzalnog edukativnog programa koji će se sprovoditi jednako u svim zemljama učesnicama projekta, ali prilagođen specifičnositima zaštićenih područja duž Rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav”. Takođe, na ovom sastanku, predstavljen je i detaljan plan zadataka i obaveza projektnih partnera, u okviru radnog paketa koji se odnosi na komunikaciju i edukaciju.

                Projekt je sufinanciran od strane Evropske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornim ni Evropska unija, kao ni telo koje dodeljuje finansijska sredstva.