U četvrtak 23.03.2023. god u SRP « Obedska bara » održana je još jedna volonterska akcija. Ovog puta akciju je organizovala organizacija Discover Serbia a volonteri su bili zaposleni kompanije Robert BOSCH. U akciji je uklonjeno oko 2 t otpada, uglavnom uz rubove rezervata koji gravitira ka selu Kupinovo i pored putnog pravca Obrež-Kupinovo. Očišćeni su delovi rezervata koji su najizloženiji uticaju prolaznika i meštana, a koji odlažu otpad na nedozvoljena mesta. Ovi rubni delovi rezervata su dodatno izloženi lakšem raznošenju otpada putem poplava reke Save, pri čemu se taj otpad raznosi vodom i u šume i dalje u delove rezervata.

Akcija je sprovedena sa preko 200 volontera, koji su raspoređeni u više timova. Akcija je imala za cilj uklanjanje otpada na obali i uklanjanje plutajućeg otpada sa vodenih površina uz angažovanje ekološke flote-čamaca Discover Serbia.

Period proleća na Obedskoj je period visokih voda, kada se doseljavaju barske ptice, kada voda puni bare i depresije rezervata što predstavlja život barskih staništa. I baš taj prirodni fenomen je omogućio plovidbu livadama Kupinika koje su u prethodne tri decenije, kroz ekološke akcije Mladih istraživača Srbije i održavanje od strane upravljača, revitalizovane i održavane u povoljnom stanju.

Ova plovidba čamcima je asocirala na plovidbu Obedskom barom u doba Brankovića i života na tvrđavi Kupinik, iz perioda od pre pet vekova.