Sredinom marta 2010. godine, JP „Vojvodinašume” je pokrenulo akciju “Zasadimo svoju šumu za zeleniju Vojvodinu” sa namerom da pokloni 50.000 sadnica topola i vrba svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, koji raspolažu odgovarajućim zemljištem za pošumljavanje.

Akcija dodele sadnica je završena sredinom meseca aprila i rezultati su zaista na zavidnom nivou. Na početku akcije bilo je predviđeno da se dodeli 50.000 sadnica ali je zbog velikog interesovanja taj broj premašen, a konačnan broj podeljenih sadnica je dostigao cifru od 117.770.

U odnosu na dodeljeni broj sadnica procenjuje se da je u okviru ove prolećne akcije podignuto oko 280 ha novih šuma. Učešće u akciji uzele su različite interesne grupe: mesne zajednice, lovačka društva, osnovne i srednje škole, opštine, različita pravna lica, fizička lica i drugo.

Zbog izuzetnog uspeha akcije, JP „Vojvodinašume“ najavljuje nastavak iste akcije za proleće 2011 kada će ponovo jedan deo sadnica biti podeljen pravnim i fizičkim licima. Širom Vojvodine su postavljeni bilbordi koji najavljuju ovu akciju.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica za preuzimanje sadnica mogu da se obrate Šumskom gazdinstvu „Novi Sad“ (Vojvode Putnika 3, 21000 Novi Sad), kontakt osoba: Ružica Žica (Tel.: 021/557-408, 557-412, 557-413). Sadnice topole će biti dostupne u rasadnicima Karlovača i Čelarevo.

Pored poklonjenih sadnica, Javno preduzeće “Vojvodinašume” obezbeđuje stručno-tehničku podršku svim učesnicima u akciji pošumljavanja, uz pretpostavku strogo namenskog korišćenja sadnica za pošumljavanje sopstvenog zemljišta, sa obavezom korisnika besplatnih sadnica da omoguće uvid stručnjacima Javnog preduzeća u njihovo namensko korišćenje.