U okviru redovnog svakogodišnjeg poribljavanja, 17. 04. 2013. godine izvršeno je poribljavanje Ribarskog područja „Labudovo okno“, od strane ribočuvarske službe Šumskog gazdinstva “Banat“ Pančevo, uz prisustvo pokrajinskog inspektora Jelene Popović i predstavnika direkcije JP „Vojvodinašume“. Poribljavanje je realizovano šaranskom jednogodišnjom mlađi u količini od 5.000 kg na lokalitetu Marina. Ovo poribljavanje, suprotno uobičajenoj praksi poribljavanja u jesen, obavljeno je sredinom aprila kada ptice koje su prezimljavale na ovom području odlaze u svoja letnja staništa, odnosno kada se smanji pritisak ihtiofagnih vrsta ptica na riblji fond kao prehrambeni resurs i kada se izdizanjem submerzne vegetacije stvore pogodna skloništa od rezidentnih ihtiofagnih ptica i piscivornih ribljih predatora.