U periodu 18.05.-21.05.2006.g. delegacija JP»Vojvodinašume» u sastavu  Marta Takač, direktor Preduzeća JP»Vojvodinašume» Zoran Tomović, pomoćnik direktora za razvoj, Milan Mrđenović, pomoćnik  direktora za pravne poslove i Branislav Stankov, direktor dela preduzeća «Vojvodinašume-Lovoturs» boravila je u Francuskoj, (Parizu) radi prezentacije i promocije JP» Vojvodinašume».

Prezentacija je održana u Vojvođanskom biznis centru (Pariz) pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine. Domaćin skupa je bio Predsednik Skupštine AP Vojvodina gospodin Bojan Kostreš sa saradnicima i predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i Odbora za poljoprivredu skupštine AP Vojvodine. Na veoma posećenoj prezentaciji, predstavnici JP Vojvodinašume upoznali su prisutne  o mogućnostima i potencijalima J.P. «Vojvodinašume», iz oblasti šumarstva, lovstva i zaštićenih prirodnih dobara kojima preduzeće gazduje, kao i sa novim programima vezanih za ribolovna područja.

Na prezentaciji su bili prisutni predstavnici francuskog šumarstva, drvno- prerađivačke industrije, ekolozi, lovno-turističke agencije, predstavnici Privredne komore Pariza, predstavnici naše ambasade, mediji. Pitanja prisutnih su se uglavnom odnosila na mogućnost direktne saradnje sa našim preduzećem i po pitanju šumarstva i lovstva i mogućnosti sklapanja konkretnih komercijalnih poslova, već u ovoj poslovnoj godini. Tom prilikom nam je upućen poziv od strane predsednika Privredne komore Pariza gospodina Francois Aubrun-a da u septembru mesecu naše preduzeće uzme učešće na sajmu privrede gde se planira promocija privrednih potencijala AP Vojvodine.