U Lovačkoj kući „Karakuša“, 24. 05. 2022. godine, održana је promocija Priručnika za kontrolu i suzbijanje glodara u šumarstvu – Praktikum, uz istovremenu obuku za unos podataka u terenske obrasce. Sastanku su prisustvovali rukovodioci službi za planiranje i gazdovanje šumama, samostalni referenti i referenti za gajenje i zaštitu šuma iz šumskih gazdinstava i uprava JP „Vojvodinašume“ na kojima se gazduje sa sastojinama hrasta lužnjaka.

Priručnik je predstavio autor prof. dr Aleksandar Jurišić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, o suzbijanju glodara u kontekstu FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama govorila je dr Verica Vasić, dok je unos podataka u terenske obrasce prezentovao dr Leopold Poljaković Pajnik, oboje iz Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Priručnik za kontrolu i suzbijanje glodara u šumarstvu – praktikum je nastao kao rezultat dugogodišnje saradnje JP „Vojvodinašume“ i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u okviru realizacije istraživačko – razvojnog projekta „Zaštita šuma na području JP Vojvodinašume“. U praksi je potrebno primeniti naučnu strategiju – integralni pristup kontrole zasnovan na dugogodišnjem nadzoru glodara i višestrukim merama kontrole kako bi se sinergijski kontrolisala populacija ciljanih štetočina.