Projektni partneri na Birdprotect projektu, JP „Vojvodinašume“, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” i Državne šume Gemenc iz Baje (Mađarska), zajedničkim koordinisanim aktivnostima u protekloj godini izneli su zanimljive i dobre rezultate koji će doprineti daljem razumevanju ugroženosti divljih vrsta od različitih patogena.

Na dva različita događaja u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, 11.03.2022. god predstavljeni su rezultati IPA projekta prekogranične saradnje Srbija – Mađarska, „Birdprotect“ koji se završava krajem marta meseca.

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, u okviru projekta održan je simpozijum sa međunarodnim učešćem „Avian influenza and West Nile virus – global treats for emerging and re-emerging diseases”. Na otvaranju simpozijuma direktor Roland Kókai je naglasio da je ovaj projekat značajno doprineo upotpunjavanju slike o prisustvu visokopatogenih sojeva virusa ptičijeg gripa i virusa Zapadnog Nila u populaciji divljih ptica, primarno kroz meru zaštite ljudi od ovih virusa koji su opasni i za čoveka. U okviru projekta unapređeni su načini i kanali komunikacije u vezi uzorkovanja čime se doprinosi unapređenju efikasnosti reagovanja u ovakvim situacijama.

U okviru zaštićenih područja kojima upravlja JP „Vojvodinašume“ ukupno je prikupljeno 600 uzoraka poreklom od ptica iz prirode. Prikupljeni uzorci su bili u vidu trahealnih briseva, brisa kloake od živih životinja ili prikupljenih leševa i uzoraka fecesa sa mesta boravka ptica. Tokom laboratorijskih analiza utvrđeno je prisustvo visoko patogenog virusa ptičijeg gripa u 15 uzoraka (2,5%), i prisustvo virusa Zapadnog Nila u 12 uzoraka (2%). Tokom uzorkovanja obuhvaćeno je 55 različitih vrsta ptica primarno uz tok Dunava i Save, kao što su patke, labudovi, guske, vrane, svrake, orlovi, zebe, i dr.

Za potrebe uzimanja uzoraka, u okviru projekta je nabavljeno amfibijsko plovilo koje je prilagođeno za kretanje po obalnim delovima i koje je zvanično porinuto u Sremskim Karlovcima. Amfibijski čamac, nazvan Zviždan, sa specijalnom opremom omogućio je i omogućiće bolju spremnost za nadzor divljih ptica na teritorijama koje su JP „Vojvodinašume“ poverene na upravljanje. Amfibijsko plovilo („airboat“) ima propelerski pogon koji  podseća na avionski pogon i ima ravno dno.

Ovakav tip čamca se prvi put koristi u Srbiji na našim vodenim površinama. Ovaj čamac će biti korišten za potrebe nadzora zaštićenih područja. Ravno dno ovog čamca nam omogućava da imamo prohodnost na celom toku Dunava i Save, bez obzira na dubinu vode. Sa ovim čamcem smo u mogućnosti da pristupimo svim barskim površinama bez obzira na vremenske uslove i praktično možemo da pređemo i kraće distance po vlažnoj travi ili ledu. Čamac razvija brzinu veću od 100 km/h što ga čini veoma upotrebljivim za aktivnu kontrolu plovila od strane naših čuvara zaštićenih područja i ribočuvara. Uz čamac je nabavljena i prikolica za transport plovila i sva neophodna oprema, od čega posebno ističemo termovizijsku optiku koja  nam pomaže u uslovima male vidljivosti.

Birdprotect i Safeforest ekološki projekti Srbije i Mađarske – prilog sa promocije čamca može se videti OVDE .