JP Vojvodinašume je na svom centralnom štandu u Hali 1 organizovalo za sve posetioce svakodnevno i besplatno fotografisanje u „Proširenoj stvarnosti” (Augmented Reality). U pitanju je aplikacija koja daje pregled okruženja u realnom vremenu koje je „prošireno“ dodavanjem kompjuterski generisanim slikama.

Svako će  za uspomenu moći da ima svoje slike sa virtuelnog izleta u prirodi.