U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.) i Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.), izvršili su prvi redovni nadzor trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem Preduzeću. U intervalu 03.11 – 06.11. 2008. god. obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim akcijama (Minor Corrective Action Request) od strane SGS-a u direkciji Preduzeća i direkcijama delova preduzeća ŠG Sremska Mitrovica, ŠG “Banat” Pančevo i ŠG Sombor. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Kupinovo i ŠU Klenak u okviru ŠG Sremska Mitrovica i ŠU Pančevo i ŠU Vršac u okviru ŠG “Banat” Pančevo. Prilikom prvog redovnog nadzora, posećena su i zaštićena prirodna dobra SRP “Obedska bara“ i PIO “Vršačke planine“. Izveštaj o prvom redovnom nadzoru gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.