U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” po individualnom modelu, ocenjivači Milan Toth (glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.) i Milan Stojković (nezavisni ocenjivač), izvršili su prvi redovni nadzor trećeg ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume”.

U periodu od 25. 03. do 26. 03. 2019. god. obavljen je pregled dokumentacije i aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a u proteklom periodu i proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” u direkcijama ogranaka preduzeća ŠG „Sombor“ i ŠG „Sremska Mitrovica“. Obilasci terena su izvršeni u ŠU „Kozara“ Bački Monoštor i ŠU Apatin u okviru ŠG „Sombor“ i ŠU Klenak i ŠU Morović u okviru ŠG „Sremska Mitrovica“. Prilikom ove kontrole, posećeni su i Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ i Strogi prirodni rezervat “Vinična“. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ očekuje se uskoro.