Započet u proleće 2009. godine i planiranim završetkom na leto 2011. godine, NATREG projekat je u svojoj poslednjoj fazi. Zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima projekta, najavljujemo NATREG finalnu konferenciju koja će se održati od 22-24.Juna 2011. god u Novom Sadu. Detaljnije informacije o konferenciji možete naći na www.natreg.eu