Javno preduzeće Vojvodinašume je u ponedeljak 28. aprila u novosadskom Merkator centru građanima skrenulo pažnju da se odgovorno i savesno ponašanju u šumi tokom prvomajskih praznika. Svaki posetilac je dobio na poklon brošuru i kese za različite otpade, kao što je organski, plastični i ostali otpad. Na taj način sugrađani su dobili informaciju kako odregovati u slučaju požara, na koji broj pozvati vatrogasnu službu i koliko otpad koji ljudi ostavljaju za sobom može naškoditi prirodi.

Prema statističkim pokazateljima razlog izbijanja požara je u preko 95 % slučajeva ljudski faktor. Zbog toga je izletnicima skrenuta pažnja da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ukoliko mesto nije za to predviđeno, vidno obeleženo i obezbeđeno. U slučaju da do požara ipak dođe, odmah treba reagovati upućivanjem poziva vatrogasnoj službi i uključiti se u akciju gašenja požara.

 Godišnje se nanose neprocenjive štete šumskom fondu pa je tako u proteklih deset godina u Vojvodini stradalo preko 1.000 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta. Svi treba da imamo moralnu obavezu da čuvamo prirodu i šume, zato još jednom skrećemo pažnju građanima da pokupe otpad za sobom i ugase vatru i žar ispod roštilja.