Šumsko gazdinstvo «Sremska Mitrovica» gazduje sa šumama na područu Srema. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Sremskoj Mitrovici.

Šumsko gazdinstvo «Novi Sad» gazduje šumama na području južne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Novom Sadu.

Šumsko gazdinstvo «Sombor» gazduje šumama na području severne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća je u Somboru.

Šumsko gazdinstvo «Banat» gazduje šumama na području Banata. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Pančevu.

Javno preduzeće «Vojvodinašume-Lovoturs» je specijalizovani deo preduzeća za lov, lovni turizam i uzgoj fazanske divljači. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

Superbrands Serbia logo

JP Vojvodinašume dobitnik prestižnog statusa Superbrands Srbija za 2016 g.