Evropska i Mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO) je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Upravom za zaštitu bilja, organizovala međunarodnu radionicu „Contingency Exercise Workshop for a Forestry Pest“, koja je održana na Zlatiboru, u periodu od 27. do 29. novembra 2018. godine.

Ispred JP „Vojvodinašume“, učesnici na radionici su bili Slađana Dabić i Vid Rađević. Cilj radionice je bio da se polaznicima približi model izrade i sprovođenja plana za nepredviđene situacije u slučaju iznenadne pojave štetnih organizama u šumi, a na osnovu iskustava Velike Britanije i primera EFSA – Evropske asocijacije za bezbednost hrane.

Rad je bio organizovan po grupama. Kroz praktičnu simulaciju, vežbalo se pravilno postupanje u prvoj nedelji po pojavi štetočine, kao i u prvih mesec dana, uključujući sve učesnike od inženjera na terenu, preko naučne podrške i medija. Ovo je bila dobra prilika da se sretnu stručnjaci i naučnici iz regiona i da razmenom iskustava doprinesu dobrom timskom radu na korist svih učesnika.