Odlazak u Sao Jose dos Campos, Brazil na radionicu (workshop) “FSC-certified Plantations and Local Communities: Standards, Activities, Challenges, and Solutions“ realizovan je u intervalu 10-15. aprila 2011. godine u cilju razmene iskustava u vezi održivog gazdovanja plantažama i odnosima sa lokalnom zajednicom, odnosno sklapanja novih poznanstava i uspostavljanja kontakata za dalju saradnju. Skup je kreiran tako da svim učesnicima da zajedničku osnovu po pitanju plantaža, odnosno kompanija koje se bave plantažiranjem i njihovoj odgovornosti prema lokalnoj zajednici uključujući:

  • ažuriranje znanja o FSC radu na plantažama, kao proizvod radne grupe za plantaže,
  • šire upoznavanje sertifikovanih plantažerskih kompanija sa FSC zahtevima za poštovanje lokalnih zajednica,
  • bolje razumevanje dimenzija socijalne odgovornosti u promenjenim (prerađenim) FSC principima i kriterijumima (P&C) i
  • primere odnosa između kreativnih kompanija i lokalnih zajednica da bi se savladale tenzije unutar sistema sertifikacije.

Učešće na ovom skupu uzeli su predstavnici FSC-a i kompanija iz skoro svih zemalja u svetu koje u svom sastavu imaju FSC sertifikovane plantaže. Predstavnici JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin bili su Marta Takač – direktor preduzeća, dr Zoran Tomović – pomoćnik direktora za razvoj i mr Miljan Velojić – koordinator sertifikacije šuma i životne sredine. Lider ove radionice bio je Dr Michael E. Conroy, jedan iz “board”-a FSC direktora.

U nastavku teksta dat je raspored najznačajnijih obaveza po danima sa najvažnijim detaljima.

Nedelja, 10. april – Registracija i upoznavanje.

Ponedeljak, 11. april – Uvod, pregled i studije slučaja.

Pregledni rad: “Plantations and Communities: An overview of key challenges and the evolution of certification standards to address them”, Dr. Connie McDermott, Oxford University.

Studije slučaja o odnosima između kompanija koje se bave plantažiranjem i lokalnih zajednica:

  • “Masisa and their relations with indigenous peoples, communities, and service providers” and “Local facilitation of the Agenda 21 development program by the company and the community in the region of Los Rios”, Luis Astorga;
  • “The experience of Futuro Forestal in Nicaragua”,  Damían Villacres;
  • “Land needs from Kolombangara Forest Products Limited (KFPL) Lease for subsistence farming by the neighboring local Communities”, Vaeno Vigulu, prezentovala Angeline Gough, FSC Social Policy Officer;
  • “Changing labour practices at Mondi Forests South Africa”, Jeanette Clarke;
  • “Crescer Program: Improving Quality of Life”, Decio Zylbersztajn, Christiane Rezende i  Samuel Ribeiro.

Utorak, 12. april – Poseta kompaniji Fibria i diskusija na terenu sa predstavnicima kompanije i  lokalne zajednice. Učesnici su bili ohrabreni da podeljeni u dve različite grupe u dve terenske posete probaju da se razumeju i da izgrade više solidarnosti unutar grupa u pripremi diskusije o preporučenim generičkim (eksternim) indikatorima.

Sreda, 13. april – Implementacija promena: praćenje i procena. Fokus je bio na obezbeđivanju ulaznih podataka za razvoj novih generičkih indikatora predloženih principa i kriterijuma sa poštovanjem socijalne odgovornosti od strane kompanija i definisanjem mera usaglašavanja.

Četvrtak, 14. april – Zatvaranje skupa.