U periodu od 14. do 16. decembra u Beogradu održana je radionica „Podrška organizacionom razvoju javne šumarske administracije Srbije“. Radionica je održana u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprave za šume uz podršku predstavnika UN FAO organizacije. Osnovni cilj skupa bio je pružanje podrške organizacionom razvoju  Uprave za šume i njenih odnosa sa svim relevantnim institucijama i organizacijama. Usled nedavnih zakonodavnih promena, potrebno je uskladiti rad Uprave za šume sa svim interesnim grupama u  sektoru šumarstva, ali i unaprediti međusektorsku saradnju.

Radionica je sprovedena na participativan način sa aktivnim učešćem velikog broja interesnih grupa, uključujući predstavnike JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“, JP „NP Fruška Gora“, JP „NP Tara“,  P „NP Ðerdap“ itd., kao i predstavnike Šumarskog fakulteta u Beogradu, udruženja vlasnika privatnih šuma, privatnih preduzeća i sl. Predstavnici našeg preduzeća su bili: Slađana Dabić, Ana  Stefanović i Marko Marinković.

Učešće na radionici podrazumevalo je aktivno učešće u diskusiji prilikom čega su se mogla čuti mišljenja i stavovi svih učesnika u kontekstu aktuelnog rada Uprave za šume. Osim plenarnih diskusija,  deo radionice je održan tako što su realizovane posebne vežbe sa ciljem davanja preporuka za unapređenje rada Uprave, pre svega, povećanjem efikasnosti i efektivnosti.