U periodu od 16.05 do 20.05.2011. godine u Budimpešti, Mađarska u Regionalnoj kancelariji FAO organizacije Ujedinjenih nacija  održana je radionica koja se odnosi na procenu i vrednovanje površinskog pokrivača Zemlje i načina korišćenja zemljišta.

Radionica je deo procesa globalne procene šumskih resursa započetog 2010. godine putem daljinske detekcije (satelitskih snimaka) i jedinstvene metodologije koju primenjuje FAO.

Predstavnik Srbije i JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin je bio Bojan Tubić, dipl.inž.šumarstva.

U nastavku teksta dat je kratak opis primenjene metodologije.

Procena površinskog pokrivača i načina korišćenja zemljišta bazirana je na korišćenju podataka daljinske detekcije i sistematskim uzorcima veličine 10 x 10km postavljenim na svakom stepenu geografske širine i dužine. U okviru tih uzoraka analizirane su promene na površinskom pokrivaču i u načinu korišćenja zemljišta za referentne godine 1990.-2000.-2005. FAO je pripremio set podataka koji se sastoji od klasifikovanih poligona (putem softvera za procesiranje satelitskih snimaka) za sve uzorke širom sveta. Zadatak nacionalnih eksperata koji su učestvovali na radionici bio je da analiziraju  poligone na kojima je detektovana promena i izvrše validaciju promene šumskog pokrivača (povećanje i smanjenje šumskog pokrivača) za svaki od FRA(Forest Resources Assessment) uzoraka.

Validacija je izvršena korišćenjem jednostavnog softvera-alata razvijenog od strane FAO partnera JRC (Joint Research Centre of the European Commission).Značajno je istaći da sistematski uzorci obezbeđuju validan rezultat na nivou regiona ili bioma, a ne na nivou države.

Na radionici su učestvovale sledeće zemlje: Češka, Belorusija, Bugarska, Mađarska, Norveška, Srbija, Rumunija, Slovačka i Ukrajina. Ova radionica je poslednja iz serije radionica organizovanih u različitim delovima sveta u čiji rad su bili uključeni nacionalni eksperti iz različitih zemalja s ciljem poboljšanja kvaliteta i validacije podataka dobijenih automatskom klasifikacijom putem daljinske detekcije.

Krajem godine očekuje se da će rezultati globalne procene šumskih resursa po FAO metodologiji biti dostupni javnosti.  Neophodno je istaći da je značaj ove procene šumskih resursa ogroman, obzirom da se procena šumskih resursa ovakvih razmera radi prvi put i to po jedinstvenoj metodologiji za ceo svet (nasuprot dosadašnjim FAO izveštajima o stanju šumskih resursa koji su bili bazirani na nacionalnim podacima pojedinih zemalja).