RADIONICE SGS-a FSC INT – IZRADA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU ŠUMA

2019-03-30T08:07:02+00:00март 30th, 2019|

U sklopu izrade novih FSC INT standarda (Interim National Standard of Serbia/Privremeni nacionalni standard Republike Srbije) u okviru IGI (International Generic Indicators) projekta za sertifikaciju održivog gazdovanja šumama u Srbiji, održane su dve radionice SGS-a.

Prva radionica je održana 27. 03. 2019. god. u ŠU Morović sa predstavnicima JP „Vojvodinašume“ gde su testirani indikatori i verifikatori za ispunjenje predloženih novih principa i kriterijuma, a druga je održana 28. 03. 2019. god. u Posavskom lovištu Karakuša sa interesnim grupama i zainteresovanim stranama u cilju otvorene diskusije u vezi sa dostavljenom poslednjom verzijom drafta FSC INT standarda.