Kao potpora pripremi studije „Possible application of the Guidelines for River-Dynamic Corridor Development on forestry, hunting and fishing of Public Enterprise  “Vojvodinašume” (Forest Estates „Sombor“ and „Novi Sad“)“, u Somboru su  23. i 24.04.2019 god. u okviru projekta coopMDD održane radionice sa interesnim grupama.

23.04.2019. god. je održana radionica za sektor šumarstva i lovstva dok je 24.04.2019. god. održana radionica za sektor ribarstva.

U okviru projekta  coopMDD / DTP1-259-2.3 (Transboundary Management Programme for planned 5-country Biosphere Reserve „Mura-Drava-Danube“) koji se finansira iz EU fondova, u kojem je  JP „Vojvodinašume“ projektni partner, u okviru radnog paketa WP3 „Prekogranični pristup“ izrađene su „Smernice za razvoj dinamičnog rečnog koridora“ (Guidelines for River-Dynamic Corridor Development). Ove smernice zapravo predstavljaju okvir za izradu Programa upravljanja prekograničnim rezervatom biosfere „Mura-Drava-Dunav“ i prateći Akcioni plan koji su izrađeni u okviru projekta kao glavni projektni rezultati.

Cilj ove prezentacije je bio da se zajedno sa interesnim grupama sagleda mogućnost primenljivosti ovih smernica na sektor šumarstva, lovstva i ribarstva JP „Vojvodinašume“.