U petak 22.01.2010. godine u prostorijama Direkcije JP “Vojvodinašume” održan je radni sastanak NATREG projekta kome su pored domaćina prisustvovali i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije i slovenačke konsultantske kompanije Alianta. Radni sastanak je obuhvatio pregled dosadašnjih aktivnosti na pilot području SRP “Deliblatska peščara”, razmatranje rezultata i indikatora, plan rada i aktivnosti do kraja projekta.