Dana 18.12.2008. godine sa početkom u 10:00 časova na Oglednom dobru Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, održan je sastanak  predstavnika Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i JP Vojvodinašume. Na sastnku je razmatrana metodologija prikupljanja neophodnih  podataka za izradu Programa  zamene (konverzije) plantaža selekcionisanih klonova crnih topola koje su podignute posle 1994. godine na mestu autohtonih šuma i vraćanje autohtone vegetacije, radi realizacije Sporazuma između JP Vojvodinašume i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Učesnici sastanka su imali priliku da vide ogledni klonski zasad selekcionisanih sorti autohtone bele topole.Drugo važno pitanje je predstavljala analiza i razmatranje FSC politike primene pesticida u šumarstvu, kojom su obuhvaćena značajna ograničenja upotrebe pesticida u zaštiti šuma. Tokom rasprave razmatrana je mogućnost upotrebe alternativnih pesticida u zaštiti šuma, potrebna istraživanja efikasnosti potencijalnih alternativa, kao i moguća potreba upućivanja zahteva za izuzimanje od zabrane upotrebe određenih neophodnih pesticida.Deo sastanka je bio posvećen prestojećem uspostavljanju i funkcionisanju baza podaataka u oblastima zaštite šuma i semensko-rasadničke proizvodnje u Javnom preduzeću Vojvodinašume.