Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je u saradnji sa WWF-om, u periodu od 19. 02. do 20. 02. 2009. godine u Beogradu (Hotel M “Best Western”), organizovalo radionicu “Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management – Metodologija brze procene efikasnosti upravljanja zaštićenim područjima”.

Program “Šume za život” Svetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) promoviše koncept održivih mreža zaštićenih područja širom sveta, predstavljajući značajan procenat svih svetskih tipova šuma. Brza procena i prioritizacija metodologije upravljanja zaštićenim područjima nudi kreatorima politike instrumente za postizanje tog cilja omogućavajući brzu procenu efikasnosti celokupnog upravljanja zaštićenim područjima unutar određene zemlje ili područja.

Najtemeljniji i najefikasniji pristup primeni ove metodologije je održavanje interaktivne radionice ili niza radionica na kojima će rukovodioci zaštićenih područja, kreatori politike i ostali učesnici u potpunosti učestvovati u procenjivanju zaštićenih područja, analiziranju rezultata i utvrđivanju daljih koraka i prioriteta. Učešće na ovom skupu imali su predstavnici Staraoca, odnosno upravljača gotovo svih najvažnijih zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji, uključujući i predstavnike Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i WWF-a. Predstavnici našeg Preduzeća bili su mr Miljan Velojić, Marius Olđa, Aleksandra Vujasinović i Elizabeta Stanić Vojnić Hajduk.  Radionica je podrazumevala pojedinačni i grupni rad na upitniku za brzu procenu efikasnosti upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, a imala je za cilj da svaki učesnik ponaosob, kao i u diskusiji sa ostalim učesnicima radionice, za određeno zaštićeno prirodno dobro popuni upitnik po utvrđenoj metodologiji, na osnovu čije analize bi se došlo do budućih aktivnosti, odnosno daljih koraka i prioriteta koje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja treba da preduzme da bi se popravilo stanje upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima u Srbiji. Inicijalnu analizu rezultata radionice napravio je Deni Porej, direktor WWF programa za Mediteran, koja će uz pomoć ljudi iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u perspektivi biti razvijena, dopunjena i perfektuirana.