U okviru projekta Danubeparks step 2.0 prošle nedelje u poseti ŠG “Sombor” i SRP “Gornje Podunavlje” bili su predstavnici Nacionalnog Parka Donau Auen iz Austrije.

Kolege Karoline Zsak i Ronald Hillerbrand u okviru razmene kadrova dve institucije imali su priliku da se upoznaju sa velikim brojem aktivnosti iz oblasti šumarstva i zaštite prirode najpre u okviru SRP “Gornje Podunavlje”. Gosti su odlaskom do revira Zverinjak na obali reke Dunav, brodićem “Vidra” obišli  ostrvo Varoš-Vis i rasadnik Kanlija Pesak gde je predstavljena proizvodnja šumskog sadnog matrijala. Takođe su obišli semensku sastojinu lužnjaka u reon Kurjačica, zatim lokalitet “Mala Bakulja” jazbina vidre koja u trenutku posete nije bila aktivna i lokalitet Lavač gde su im predstavljeni alati kojima rade privredni ribari i na koji način izlovljavaju ribu.

Obilazak je završen u večernjim satima osmatranjem divljači sa lovačke čeke u reonu Duboki jendek. Poslednjeg dana boravka na Gornjem Podunavlju gostima je upriličen obilazak šetne staze i hranilišta za orlove belorpane u Bestrementu, obilazak čamcem Staklarske Hagle koja se nalazi u drugom stepenu zaštite i gde su usput videli orla belorpana, jato kormorana kako love ribu i par primeraka sive i bele čaplje.

Poseta je završena obilaskom Park šume “Junaković” kao i kolonije laste bregunice koja je ove godine primećena van granica Rezervata i nalazi se na privatnom posedu u prigrevačkom ataru. Austrijske kolege su takođe imale priliku da se na kratko upoznaju i sa SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit” SRP “Obedska bara”. Pozitivna iskustava i želja za ponovnim dolaskom u naša zaštićena područja su bili glavni utisci naših gostiju.