U okviru redovnih aktivnosti ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“, 20. 07. 2018. godine je na ribolovnim vodama Dunava od 1.091 km do 1077 km izvršena akcija kontrole Ribarskog područja „Labudovo okno“.

Akcija je izvršena sa 4 čamca i 8 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo. U toku kontrole ribarskog područja, pronađeno je i zaplenjeno 30 neobeleženih mreža u dužini od 1.500 m i četiri bubnja.

Napisana je i jedna prekršajna prijava licu koje je vršeći protivpravne radnje na vodi nanelo štetu ribljem fondu.