Iz Centra za oplemenjeni uzgoj jelenske divljači ,,ŠTRBAC“, lovište ,,Kozara“, ŠG,,Sombor“, 29.03.2016.godine isporučena je prva grupa jelena starosti 3 – 7 godina u ograđeni deo lovišta “Karakuša“. Od 2000. godine kada je obnovljen i od kada je ponovo počeo sa radom reprocentar ,,Štrbac“, ovo je prva isporuka jelenske divljači u neko od lovišta JP“Vojvodinašume“.

prvadruga

Osnovni cilj i zadatak naseljavanja je unapređivanje genetskog potencijala matičnih fondova jelenske divljači, zatim usklađivanje odnosa polova jelenske divljači i popunjavanje brojnosti do optimalnog brojnog stanja jelenske divljači u skladu sa  važećim planskim dokumentima.

trecacetvrta

Programom naseljavanja jelenske divljači iz Centra za oplemenjeni uzgoj jelenske divljač ,,Štrbac“ koji je usvojen na Odboru direktora 24.11.2015. godine u narednih 5 godina između 14 – 16  biološki najvrednih jedinki jelenske divljači će svake godine biti naseljeno u neko od jelenskih lovišta JP ,,Vojvodinašume“.

petasesta

Kompletan  postupak uspavljivanja divljači, obeležavanje, markiranje i uzorkovanje krvi, kao i prevoz i ispuštanje jelena uspešno je realizovano sopstvenim stručnim kadrovima iz Sektora za lovstvo i ribarstvo JP ,,Vojvodinašume“.