Na području Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara” se več deset godina vrše aktivnosti na restauraciji vlažnih staništa, tačnije sanaciji i revitalizaciji vlažnih livada i pašnjaka. Od 2003. godine se sprovodi međunarodni projekat pod pokroviteljstvom EAF (Ecological Action Fund) pod nazivom “Conservation – Rehabilitation Measures in Obedska bara”, koji vodi Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa Eeconet Action Fund i Euronatur uz sponzorstvo Frankfurt zoological society – help for threatened wildlife, Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i upravljačem JP “Vojvodinašume”.

U okviru finalizacije poslova, na lokalitetima:- vlažne livade Kupinika (Potkovica), – livade i pašnjaci Majke Angeline, – vlažna staništa Revenice-Širine i – rub depresije Potkovice od hotela ka Matijevici,napravljen je obilazak terena 11. 10. 2006. godine od strane Zavoda, Pokrajinskog sekretarijata i staraoca u cilju provere realizacije obima i dinamike radova.