Osnovni podaci :

Površina SRP iznosi 5.895 ha.

Površina vodnih tela 399,3 ha.

Dužina Dunava na potezu rita je 18 km.

Dužina većih dunavaca je 17,78 km (18 km).

Pet ekipa ribočuvara i čamac Zviždan.

Dve ekipe ribočuvara kontrolišu rit.

Ekipa br. 3. kontroliše Gardinovački dunavac i pripadajuće bare.

Ekipa br. 4. kontroliše Karlovački dunavac i pripadajuće bare.

Ekipa br. 5. kontroliše Dunav na potezu od Beščanskog mosta do ušća Tise.

Zaplenjeno je 80 mreža u dužini od oko 2.500 m (2,5) km.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o ribarskoj kontroli u vreme mresta u Sremskim Karlovcima izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/exre5WPPkJY

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o ribarskoj kontroli u vreme mresta u Sremskim Karlovcima izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/uAhFYMrodm8

 Ribarska kontrola u vreme mresta i vađenje mreža u Sremskim Karlovcima, dokumentarni film JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/SRvDchTK8aY