U Rovinju je 02. i 03.12. održana šesta po redu “Adriatic Wood Days” konferencija koja je okupila predstavnike na šumi baziranog sektora iz cele Hrvatske, ali i regiona. Učesnici konferencije su tokom dva dana raspravljali o važnim sektorskim temama kao što su “Green deal” i bioekonomija, promocija drveta kao sirovine, tržišnim trendovima, mobilizaciji biomase, korišćenju drveta u gradnji, sertifikaciji šuma, proizvodnji nameštaja, zaštiti šuma, obrazovanju i razvojno-istraživačkim centrima kao i o aktuelnim pozivima za EU projekte i brojnim drugim sektorskim pitanjima.

Učesnik konferencije je bilo i rukovodstvo JP “Vojvodinašume”, direktor Roland Kókai i izvršni direktori za šumarstvo, korišćenje šuma i komercijalne poslove, dr Marko Marinković, Milan Sučević i Boris Barjaktarović.

Učesnike konferencije je na samom početku ispred Hrvatskog drvnog klastera pozdravio Jozo Jović, istaknuvši kako je 2021. bila jedna od najboljih godina za drvnu industriju, pre svega sa aspekta potražnje i cene. Zdenko Bogović, predsednik Hrvatskog saveza udruženja privatnih šumovlasnika dodao je kako je rovinjski skup dobra prilika da se donesu zaključci koji će pokazati da su šumarstvo i drvna industrija jedno telo, a komentarisao je i uticaj novih EU strategija na šume i šumarstvo u Hrvatskoj. Istaknuo je kako bi nove zelene politike mogle ostaviti vrlo negativan uticaj na ceo sektor šumarstva i povezane sektore. On je takođe istakao kako bi „no management“ pristup za koji se zalažu zelene političke stranke imao poguban uticaj na krajeve koji žive od šuma ali i da će to značiti smanjenje broja poslovnih subjekata i zaposlenih u sektoru, naročito u ruralnim područjima koja su ionako pogođena depopulacijom.

Roland Kókai, direktor JP “Vojvodinašume”, kao gost iz regiona, istakao je kako se preduzeće neretko bori s kritikama i prozivkama raznih nevladinih organizacija oko gazdovanja šumama te pozvao prisutne na zajedništvo. Direktor Kókai je naglasio da se mora uspostaviti novi način komunikacije s javnošću. Ceo sektor šumarstva mora zajedno i jednako odgovarati na ove probleme, naglašavajući da je to zajedničko i za Hrvatsku i za Srbiju, odnosno da postoji zajednički interes.

Na konferenciji je takođe istaknuto da Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede radi na tri ključna dokumenta koji će imati važan uticaj na sektor šumarstva – reč je o strateškom planu za poljoprivredu do 2030. godine, Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Operativnom programu Konkurentnost i kohezija. Navedeno je i da je Hrvatska Vlada prepoznala važnost drvne industrije i šumarstva, a u pripremi je i Nacionalni plan razvoja prerade drveta i proizvodnje nameštaja. Takođe, naglašena je važna uloga sektora šumarstva u očuvanju bioraznovrsnosti i smanjenju CO2. Sa druge strane, navedeno je da je biomasa, nažalost, s godinama izgubila na popularnosti u odnosu na druge obnovljive izvore energije.  Vrlo je važno da male zemlje poput Hrvatske, BiH i Srbije osluškuju trendove, jer budućnost je svakako na biomasi i upravo na tome se mora više zajednički raditi.

Rukovodstvo JP “Vojvodinašume” je imalo sastanak sa predsednikom uprave Hrvatskih Šuma, Krunoslavom Jakupčićem o aktuelnim temama i mogućnostima unapređenja saradnje i zajedničkih nastupa na međunarodnim projektima.