Idealni uslovi za rad na terenu su saveznici šumarima proteklih dana, jer su omogućili nesmetano obavljanje jednog od najbitnijih poslova u šumarskoj proizvodnji – sadnju sadnica.

U trećoj dekadi novembra, opao je list sa sadnica topole, pa su se stekli potrebni uslovi i za pošumljavanje sadnjom ove visokoprinosne vrste mekih lišćara.

Sadnice su ušle u period mirovanja i kao takve spremne da budu bezbedno izvađene i posađene na stalnu površinu gde će od strane šumarskih stručnjaka biti predmet nege i zaštite do kraja proizvodnog ciklusa.

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je za potrebe obnove šuma i za podizanje novih šuma, obezbedilo preko 714.000 sadnica šumskih vrsta drveća.

Do proleća 2018. godine, kada se završava sezona pošumljavanja, planira se sadnja 325.500 komada sadnica topole, 143.829 sadnice hrasta lužnjaka, 121.530 sadnica bagrema, 57.196 sadnica crnog bora, 33.065 sadnice vrbe i 32.880 sadnica poljskog jasena, što je potrebno da se pošumi 1.084 hektara površine pripremljenog terena.

Uključujući i 442 hektara, koliko je od početka novembra pošumljeno setvom semena hrasta lužnjaka,  JP „Vojvodinašume“ planira da sezonu zaokruži sa 1.526 hektara novoosnovanih kultura i plantaža.