JP „Vojvodinašume“ četvrti put učestvuju na sajmu lova, ribolova, sporta i turizma. U sklopu našeg štanda učestvovaće i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i Zavod za zaštitu prirode Srbije, odelenje u Novom Sadu.Na štandu će naše preduzeće i Zavod prezentirati specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje“.

Program manifestacija preduzeća za vreme „Lorist 2005“.

Datum – 27. sept.

Vreme – 10 h

Otvaranje Sajma «LORIST 2005»

28. sept.

16-21 h

Takmičenje u pripremanju lovačkog paprikaša «Zlatni  kotlić» (u sajamskom krugu)

29. sept.

Dan šumara – program manifestacije

11 h

Prezentacija SRP «Gornje Podunavlje» Zavod za zaštitu prirode Srbije, odel. u Novom Sadu, Radnička 20

12 h

Promocija Zbornika radova o «Deliblatskoj peščari» (štand preduzeća)

13 h

Svečani ručak u restoranu «Trag» Petrovaradin, Preradovićeva 2

01. okt.

12 h

Proslava 50 godina “Lovotursa” u Svečanoj Sali Skupštine  Vojvodine, Novi Sad, Platonova bb