Od 03.-05.03.2006.godine održao se Sajam lovnog turizma FICAAR 2006 u Madridu u Španiji.Ova manifestacija internacionalnog karaktera okupila je ovog puta lovno-turističke radnike sa pet kontinenata.JP,,Vojvodinašume,, predstavljali su generalni direktor Marta Takač,direktor Lovotursa Branislav Stankov i Atila Seleš lovni radnik iz ŠU Subotica.

Predstavnici preduzeća, Marta Takač i Branislav Stankov uz asistenciju Kovač Bencea predstavljaju preduzeće zainteresovanom novinaru.